اهمیت کتاب و کتاب‌خوانی در کودکان

نخستین جرقه های اجتماعی شدن فرد در خانواده شکل می گیرد؛ کودک در این محیط با تکیه بر قدرت یادگیری، رفتارهای اجتماعی والدین خود را الگو قرار می دهد. در این زمینه «جرج هربرت مید» روانشناس و اندیشمند آمریکایی برای دسته بندی مراحل رشد کودک و تقلید رفتار، نظریه بازی ها را مطرح کرده است. برپایه مولفه های این نظریه، مراحل اصلی رشد کودک به پیدایش مفهوم شناخت او از خود، بستگی دارد. کودک در بخشی از دوران رشد پیش از هر دوره ای از کسانی تقلید می کند که در پیرامون او قرار دارند، لذا نهادینه کردن برخی از جنبه های رفتار اجتماعی در این دوران نیازمند همکاری و همراهی خانواده ها است. والدین به عنوان الگو می توانند نقش مهمی در شکل گیری میزان علاقه یا دوری کودک به کتاب داشته باشند. همگامی آنها با فرزند در مطالعه یا بررسی تصاویر یک کتاب تاثیر زیادی بر ذهنیت کودک می گذارد.

برپایه نظریه مید، شخصیت کودکان در نخستین سال های زندگی از تقلید ساده به بازی های پیچیده تری که در آن کودک نقش یک بزرگسال را بازی می کند، تکامل می یابد، در مسیر این تکامل میزان تشویق یا برخورد سلبی و ایجابی خانواده با کودک بسیار تاثیر گذار است. مید بر این دیدگاه است که «منِ» وجودی فرد در این دوره تحت تاثیر دیدگاه اطرافیان وی تکامل پیدا می کند.

در دیدگاه هربرت مید این مرحله از رشد در قالب «بازی های نامنظم» (بی قاعده) تعریف می شود که پیش زمینه ای برای ورود به مدرسه و بازی های منظم محسوب می شود. در مرحله «بازی های سازمان یافته»کودکی موفق است که بخشی از زندگی او در خانواده به کتاب های کودکانه معطوف شده باشد.

هر چند که کودک در دوره بازی های نامنظم تنها از کتاب به عنوان ابزار بازی و سرگرمی استفاده می کند، اما با ورود به دوره رشد که از آن تحت عنوان بازی های سازمان یافته، نام برده شده است، کودک بیش از پیش با ارزش های کلی و قواعد اخلاقی بازی در جامعه آشنا می شود. آشنایی با کتاب و نهادینه شدن مطالعه در دوران کودکی می تواند الگویی مناسب برای جوانی و بزرگسالی باشد.

محصولات ما

گروه کدو تنبل در تلاش است تا بهترین محصولات آموزشی برای کودکان را در اختیار شما عزیزان قرار دهد.
کتاب
    مجموعه ماجراجویان

    اینترنتی سفارش دهید و ۵ درصد تخفیف بگیرید.

    توسعه تجارت ژیان

    رویدادهای گروه کدو تنبل

    به روز ترین اخبار و اطلاعیه های ما